Egzaminy (do 14 lat)

 

Egzaminy (do 14 lat)
SYSTEM STOPNI KYU DLA DZIECI
 

System stopni KYU – Junior – dotyczy dzieci do 13 roku życia. System ten został skonstruowany w ten sposób aby uwzględnić możliwości motoryczne i psychologiczne tak młodych ludzi. Pozwala z jednej strony dość często egzaminować dziecko, a z drugiej strony rozciąga w czasie jego dojście do 4 kyu. Do tego momentu ocenia się przede wszystkim poziom opanowania technik, gibkość i koordynację. W skali 4 – 1 kyu do tych kryteriów dochodzi ocena wytrzymałości psychofizycznej, znajomości zagadnień teoretycznych związanych ze sztukami walki oraz poziom kumite. Podstawą systemu junior jest podział na trzy egzaminy w ramach poszczególnych kyu na poziomie od 10 do 5 kyu. Później dzieci będą zdawać egzaminy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dla dorosłych, a posiadany stopień „Junior” zamienia się na odpowiednik stopnia dorosłych (kolor pasa nie ulega zmianie).
Ponadto obowiązuje następująca zasada – egzaminów nie można łączyć ani pomijać ich kolejności.
Szerokość pagonów powinna wynosić 0,5 cm.
Odległość pagonów od siebie 1.5 cm.
Odległość pierwszego czerwonego pagonu od końca pasa 10 cm.
Pagon wyróżniający nieparzyste kyu (tj.9,7,5) należy naszyć jako pierwszy w odległości 7 cm.

 

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE KYOKUSHIN KARATE
DLA DZIECI I MŁODZIKÓW DO 14 LAT
 

10.1 Kyu – pomarańczowy pas + 1 czerwony pagon

 

Teoria i komendy: zasady bezpieczeństwa – sala, szatnia, ubiór itp. Strefy: jodan, chudan, gedan. Znaczenie słowa kiai – okrzyk.

Pozycje: fudo – dachi.

Uderzenia/cięcia: morote – tsuki (jodan, chudan, gedan).

Kopnięcia: hiza – geri (chudan).

Test sprawności: 50 razy zaciskanie pięści.
10 przysiadów: obciążone całe stopy, ręce dowolnie.

 

10.2 Kyu – pomarańczowy pas + 2 czerwone pagony

 

Teoria i komendy: pozycja seiza – siadanie i wstawanie, ukłony. Znaczenie słowa naore – powrót.

Pozycje: zenkutsu – dachi.

Uderzenia: uraken – shomen – uchi.

Bloki: morote – gedan – barai.

Kopnięcia: hiza – geri – chudan plus kiai.

Renraku: krok w tył do zenkutsu – dachi z morote – gedan – barai/gedan barai i powrót do fudo – dachi

Test sprawności:
10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce dowolnie.

 

10.3 Kyu – pomarańczowy pas + 3 czerwone pagony

 

Teoria i komendy: znaczenie słowa karate i osu.

Pozycje: heiko – dachi, yoi – dachi.

Uderzenia/cięcia: seiken – tsuki, (jodan, chudan, gedan).

Bloki: gedan – barai.

Kopnięcia: hiza – geri jodan plus kiai.

Renraku: krok w tył do zenkutsu – dachi z morote – gedan – barai/gedan barai i powrót do fudo – dachi.

Test sprawności:
10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach.

9.1 Kyu – pomarańczowy pas + 1 czerwony pagon + 1 niebieski pagon

Teoria i komendy: prawidłowy wygląd karategi i wiązanie pasa. Liczenie po japońsku do 10.

Pozycje: heisoku – dachi.

Uderzenia/cięcia: oi – tsuki, (jodan, chudan, gedan).

Bloki: jodan – uke.

Kopnięcia: mae – keage.

Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu – dachi z oi – tsuki.

Test sprawności:
20 przysiadów – obciążone całe stopy, ręce zaplecione na karku, tułów pionowo.
10 wahnięć w formie kołyski na brzuchu z leżenia przodem.

 

9.2 Kyu – pomarańczowy pas + 2 czerwone pagony + 1 niebieski pagon

 

Teoria i komendy: znaczenie słów sensei, shihan, sempai

Pozycje: musubi – dachi.

Uderzenia/cięcia: gyaku – tsuki (jodan, chudan, gedan).

Bloki: soto – uke.

Kopnięcia: kin – geri.

Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu – dachi z gyaku – tsuki

Test sprawności:
10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce zaplecione na karku, tułów prosty
10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu, ręce zaplecione wokół kolan.

 

9.3 Kyu – pomarańczowy pas + 3 czerwone pagony + 1 niebieski pagon

 

Teoria i komendy: znaczenie słów kyoku-shin-kai.

Pozycje: nekoashi – dachi.

Uderzenia/cięcia: seiken – ago – uchi.

Bloki: uchi – uke.

Kopnięcia: mae – geri chudan.

Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z oi – tsuki/ uke, obrót z gedan barai.

Test sprawności:
10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na pięściach i kolanach.
10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu, ręce po kątem 45° amortyzują pad w tył.

 

8.1 Kyu – niebieski pas + 1 czerwony pagon

 

Teoria i komendy: przysięga Dojo.

Pozycje: kokutsu – dachi.

Uderzenia/cięcia: shuto – sakotsu – uchi – komi.

Bloki: soto – keage.

Kopnięcia: soto – keage.

Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z keri, obrót z morote gedan barai.

Test sprawności:
10 przewrotów w przód.
30 sekund tzw. mostek w tył z leżenia na plecach.

 

8.2 Kyu – niebieski pas + 2 czerwone pagony

 

Teoria i komendy: oddychanie – nogare I.

Pozycje: moroashi – dachi, uchi – hachiji – dachi.

Uderzenia/cięcia: shuto – sakotsu – uchi.

Kopnięcia: uchi – keage.

Renraku: krok w tył do zenkutsu – dachi z gedan – barai plus gyaku – tsuki i powrót do fudo – dachi.

Test sprawności:
10 przewrotów w tył.
10 razy po 20 sekund rozciąganie w maksymalnym rozkroku ze skrętem w lewo i w prawo tzw. szpagat.

 

8.3 Kyu – niebieski pas + 3 czerwone pagony

 

Teoria i komendy:nogare II.

Pozycje: sanchin – dachi.

Uderzenia/cięcia: shuto – ganmen – uchi.

Kopnięcia: mae – geri jodan.

Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z uke plus gyaku – tsuki obrót z gedan barai.

Kata: kihon kata I.

Test sprawności:
10 razy tzw. gwiazda gimnastyczna.
10 razy dotknąć głową podłogi poprzez skłon w przód siedząc w maksymalnie szerokim rozkroku, nogi proste w kolanach.

 

7.1 Kyu – niebieski pas + 1 czerwony pagon + żółty pagon

 

Teoria i komendy: oddychanie – ibuki.

Pozycje: kiba – dachi.

Uderzenia/cięcia: uraken – sayu – uchi, uraken – hizo – uchi.

Kopnięcia: kansetsu – geri.

Renraku: trzy kroki w przód w sanchin – dachi z tsuki/uchi/keri/uke, obrót poprzez przekrok.

Kata: taikyoku I.

Test sprawności:
10 razy zamach nogą przechodząc do stania na rękach pod drabinkami.

7.2 Kyu – niebieski pas + 2 czerwone pagony + żółty pagon

Teoria i komendy: etykieta Dojo.

Pozycje: tsuruaschi – dachi.

Uderzenia/cięcia: uraken – yoko – uchi jodan/chudan.

Kopnięcia: kakato – geri.

Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z mae – geri plus gyaku – tsuki obrót z morote gedan barai.

Kata: taikyoku II.

Test sprawności:
15 sekund stanie na rękach pod drabinkami.

 

7.3 Kyu – niebieski pas + 3 czerwone pagony + żółty pagon

 

Teoria i komendy: historia Karate Kyokushin i Sosai Mas Oyamy.

Pozycje: kake – dachi.

Uderzenia/cięcia: shuto – mawashi – uchi.

Kopnięcia: yoko keage, ushiro – keage.

Bloki: shuto – mawashi – uke.

Renraku: trzy kroki w przód w kokutsu – dachi z shuto mawashi – uke obrót poprzez przekrok.

Kata: sakugi I.

 

6.1 Kyu – żółty pas + 1 czerwony pagon

 

Pozycje: pozycja walki.

Uderzenia/cięcia: seiken – tate – tsuki jodan/chudan/gedan.

Kopnięcia: mawashi – geri gedan.

Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z gyaku tate – tsuki, obrót poprzez zakrok.

Kumite: 5 x 1 minuta.

Kata: sakugi II.

Test sprawności:
10 razy tzw. scyzoryk w zwisie tyłem na drabinkach.
60 sekund tzw. szpagat w bok na piętach.

 

6.2 Kyu – żółty pas + 2 czerwone pagony

 

Teoria i komendy: wiedza na temat Światowej Organizacji Karate.

Pozycje: krok dostawny w pozycji walki.

Uderzenia/cięcia: tetsui – hizo – uchi, tetsui – yoko – uchi j/ch/g

Kopnięcia: mawashi – geri chudan.

Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z mae – keage/yoko – keage/ soto -keage plus gyaku – tsuki obrót.

Kumite: 10 x 1 minuta.

Kata: taikyoku III.

Test sprawności:
10 przeskoków przez klęczącego na kolanach i rękach partnera z pozycji w przysiadzie, obrót.

 

6.3 Kyu – żółty pas + 3 czerwone pagony

 

Teoria i komendy: wyniki Polaków na MŚ i ME.

Pozycje: przekrok i zakrok w pozycji walki.

Uderzenia/cięcia: tetsui – kome – kami – uchi, urken – shita – tsuki.

Bloki: osae – uke.

Kopnięcia: mawashi – geri jodan.

Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z kin – geri/mae – geri/ mawashi – geri plus gyaku – tsuki obrót.

Kumite: 15 x 1 minuta.

Kata: pinan I.

Test sprawności:
10 razy przeskok w przód i w tył przez pas trzymany oburącz.

 

5.1 Kyu – żółty pas + 1 czerwony pagon + zielony pagon

 

Teoria i komendy: znajomość podstawowych słów ze słownika japońskiego.

Pozycje: poruszanie się z partnerem w pozycji walki.

Uderzenia/cięcia: seiken – mawashi – uchi.

Bloki: morote – uke.

Kopnięcia: yoko – geri chudan.

Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z mae – geri/ mawashi – geri/yoko – geri plus gyaku tate – tsuki obrót.

Kumite: 20 x 1 minuta.

Kata: pinan II.

Test sprawności:
5 podciągnięć na drążku.

 

5.2 Kyu – żółty pas + 2 czerwone pagony + zielony pagon

 

Teoria i komendy: komendy stosowane na treningu Kyokushin Karate.

Pozycje: poruszanie się w pozycji walki z dowolnymi technikami ręcznymi i nożnymi stosując bloki, uniki, zmianę dystansu oraz kiai.

Uderzenia/cięcia: gohon – nukite.

Bloki: uchi – uke i gedan – barai.

Kopnięcia: ushiro – geri chudan.

Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi tate – tsuki plus gyaku – tate – tsuki, obrót.

Kumite: 25 x 1 minuta.

Kata: sakugi III.

Test sprawności:
10 przeskoków ponad krzesłem z przewrotem przodem na materacu.

 

5.3 Kyu – żółty pas + 3 czerwone pagony + zielony pagon

 

Teoria i komendy: komendy stosowane na zawodach Kyokushin Karate.

Pozycje: tzw. walka z cieniem.

Uderzenia/cięcia: nukite ippon/nihon/yonhon.

Bloki: juji – uke jodan/gedan.

Kopnięcia: yoko – geri jodan.

Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi tate – tsuki plus gyaku – tate – tsuki plus mae – geri/mawashi – geri/yoko – geri, obrót podnosząc ręce.

Kumite: 30 x 1 minuta.

Kata: pinan III, kihon kata II, sanchin kata.

Test sprawności:
próba przejścia na rękach w szerz sali, elementy samoobrony.