Kata

Kata Karate Kyokushin

Taikyoku Sono Ichi – 00:43,
Taikyoku Sono Ni – 01:43,
Taikyoku Sono San – 02:45,
Sokugi Taikyoku Sono Ichi – 03:46,
Sokugi Taikyoku Sono Ni – 05:00,
Sokugi Taikyoku Sono San – 06:13,

Pinan Sono Ichi – 07:28,
Pinan Sono Ni – 08:34,
Pinan Sono San – 09:50,
Pinan Sono Yon – 10:53,
Pinan Sono Go – 12:05,
Pinan Sono Ichi Ura – 13:20,
Pinan Sono Ni Ura – 14:32,
Pinan Sono San Ura – 15:58,
Pinan Sono Yon Ura – 17:14,
Pinan Sono Go Ura – 18:36,

Sanchin – 19:57,
Yantsu – 22:02,
Tsuki No Kata – 23:34,
Gekisai Dai – 24:58,
Gekisai Sho – 26:24,
Tensho – 27:44,

Saiha – 29:43,
Seienchin – 31:03,
Garyu – 33:24,
Seipai – 34:46,
Kanku – 36:26,
Sushiho – 39:16

Podany jest czas, dzięki czemu łatwiej można przechodzić do odpowiedniego kata. Strzałka w lewo powoduje krótkie cofanie a spacja zatrzymuje i odtwarza:)

Kata

Kata, to układy obrony i ataku. Są tradycyjnym sposobem przekazywania wiedzy o karate. W średniowiecznej Okinawie, skąd wywodzi się karate, wprowadzono przepis zabraniający chłopom posiadania wszelkiej broni – nawet noży i siekier, zabroniono także uprawiania sztuk walki. Aby obronić się, Okinawczycy wymyślali więc różne układy walki, czyli kata, które umożliwiały ćwiczenie w samotności (w obawie przed donosicielami). Kata wykonuje się podobnie jak kihon – w rzędach, według posiadanych stopni, po komendzie prowadzącego ćwiczenia.

Taikyoku

Taikyoku dosłownie znaczy „wielki ostateczny”. Może też znaczyć widok ogólny albo cały punkt – widząc raczej całość niż skupiając się na indywidualnych częściach.

Pinan

Pinan symbolizuje pokój i relaks. Podczas fizycznych ruchów kata używane są techniki realnej walki. Celem kata jest rozwijanie spokoju i harmonii pomiędzy umysłem a ciałem.

Sanchin

Sanchin jest znane jako najstarsze kata. Dosłownie znaczy 3 bitwy lub 3 konflikty, może być również tłumaczone jako 3 punkty lub 3 fazy.
Sanchin jest izometrycznym kata, gdzie każdy ruch jest wykonany w stanie kompletnego napięcia, w towarzystwie potężnego, głębokiego oddychania (ibuki), który powstaje w dole brzucha (tanden). Praktyka kata Sanchin nie tylko doprowadza do wzmacniania ciała, ale też dąży do rozwoju wewnętrznej mocy i koordynacji umysłu i ciała. Jest to podkreślone w podstawowej pracy nogami, technikach ręcznych jak również przy podstawowych technikach blokujących.

Yantsu

Yantsu wywodzi się ze słów Yan – bezpieczeństwo i Su – trzy. Słowo Yantsu znaczy również utrzymanie prostoty, starając utrzymać czystość zasad i ideałów.

Tsuki no

Tsuki no. Nazwa sugeruje uderzające kata. Słowo Tsuki może też znaczyć los i szczęście. Dobry los i szczęście nie przychodzi przez czekanie. W każdym uderzeniu w tym kata przełamywane są bariery. Silny, uporczywy wysiłek skierowany na pokonywanie problemów przyniesie powodzenie i sukces.

Gekisai

Gekisai oznacza zdobyć i zająć. Nazwa wywodzi się od słów Geki – atak albo zdobywać i Sai – forteca . Słowo Gekisai może też znaczyć: zburzyć, zniszczyć. Dai oznacza „duży” a sho – „mały”. Gekisai kata uczą siły przez płynność ruchu, mobilności i użycie różnych technik. Elastyczność ataku i kontrataku zawsze będą lepsze do sztywnej i nieelastycznej siły.

Tensho

Tensho znaczy wirować albo płynna ręka, dosłownie przetłumaczone jako „wirująca dłoń”. Tensho jest miękkim i obrotowym odpowiednikiem twardego i linijnego kata Sanchin. Mas Oyama uważał je za najniezbędniejsze.
Tensho jest podstawową ilustracją definicji Karate, pochodzącego z Chińskiego kempo jako technika obrotowa bazująca na punktach.
Tensho powinno być pierwszym obiektem praktyki, ponieważ, jako psychologiczne i teoretyczne podłoże poza treningiem karate i jako główny element w podstawach formalnych ćwiczeń karate, które przeniknęło techniki, bloki i pchnięcia i jest gruntownie związane z prawdziwym życiem karate.

Saiha

W tym kata obojętnie jak duży jest problem, należy go z cierpliwością i wytrwałością pokonać.

Seienchin

Seienchin znaczy zdobywca i pokonywać ponad dystans, albo atak buntowniczej placówki. W feudalnej Japonii, wojownicy, samuraje często chodzili na wyprawy trwające wiele miesięcy. Musieli utrzymywać swoją siłę i ducha przez długie okresy czasu. Właśnie dlatego te kata jest długie i powolne. Dużo jego technik jest wykonywana w kiba dachi (pozycja jeźdźca).

Garyu

Garyu oznacza leżący smok. Japońska filozofia mówi, że wielki człowiek, który pozostaje w ciemności jest nazywany Garyu. Smok jest mocny, ale leżący smok nakazuje nie pokazywanie jego mocy dla zwykłej próżności, ale tylko wtedy kiedy jest to konieczne. W ten sam sposób, prawdziwy karateka nie chełpi się dookoła albo wystawia umiejętności na pokaz – on, ona nigdy nie zapomina prawdziwej cnoty pokory.

Seipai

Seipai – w innych stylach karate te kata czasami jest nazywane Seipaite, albo osiemnaście rąk. Numer 18 pochodzi z buddyjskiej zasady 6×3, gdzie sześć reprezentują: kolor, głos, smak, zapach, dotknięcie i sprawiedliwość; a trzy reprezentują: dobro, zło i pokój.

Kanku

Kanku znane jest jako kata słońca. Dosłownie przetłumaczony Kan znaczy „widok – właściwe przestrzeganie” i Ku znaczy „wszechświat”, „powietrze”, „pustkę” albo „próżnię”. Pierwszy ruch kata jest formacją trójkąta z rękami ponad głową, który przegląda się we wszechświecie i podnoszącemu słońcu. Od wewnątrz wywołuje się 3 krańcowe potężne siły: „Pokój”, „Miłość” i „Wolność”. Istotą tego kata jest codzienne pokonywanie wyzwań stawianych nam przez życie.

Sushiho

Sushiho znaczy 54 kroków. Sushiho pochodzi ze słów Useshi – 54 i Ho – stąpać lub chodzić. To kata symbolizuje rozmawianie i ma zastosowanie jako narzędzie do przypomnienia nam o naszym przeznaczeniu i wpływie kroków, które podejmujemy w naszym codziennym życiu. Kroki, które podjęliśmy w przeszłości są połączone z tymi, które podejmujemy dzisiaj, które w efekcie będą oddziaływać na te podejmowane w przyszłości.