Egzaminy (od 14 lat)

Egzaminy (od 14 lat)
WYMAGANIA EGZAMINACYJNE
NA STOPNIE KYU KYOKUSHIN KARATE

 

Kyokushin – podobnie jak inne sztuki walki posiada swój system stopni wtajemniczenia – kyu (uczniowskie) i dan (mistrzowskie). Kolejność stopni uczniowskich – od 10 kyu do l kyu, natomiast stopni mistrzowskich – od l dan do 10 dan. Kolor pasa informuje jaki stopień posiada jego właściciel. Zdobywanie kolejnych pasów to swego rodzaju podróż. Każdy etap to nowe zadania i pytania, to zdolność rozumienia karate, panowania nad samym sobą, siła i mądrość. Im jest się na tej drodze dalej, tym większe pragnienie by codzienny trening pogłębić lekturą, medytacją, spotkaniami z ludźmi.

Wymagania egzaminacyjne techniczne (od 14 roku życia)

 

BIAŁY PAS – [Bez Kyu]

 

Poniższe umiejętności są nauczane i doskonalone już od pierwszego treningu i stanowią bazę dla każdego następnego stopnia .

A) Techniki

* Kihon (Podstawy)

(1) Tachikata (Pozycje)

Heisoku Dachi, Musubi Dachi, Heiko Dachi, Shizen Dachi (Sotohachiji Dachi), Uchihachiji Dachi, Sanchin Dachi, Zenkutsu Dachi, Kiba Dachi, Tsuruashi dachi

(2) Tsuki (Uderzenia)

Seiken Chudan Tsuki, Seiken Jodan Tsuki, Seiken Ago Uchi, Seiken Shita Tsuki, Seiken Kagi Tsuki, Hiji Uchi, Uraken Gammen Uchi, Uraken Sayu Uchi, Uraken Hizo Uchi , Uraken Mawashi Uchi, Shuto Gammen Uchi, Shuto Sakotsu Uchi, Shuto Sakotsu Uchikomi, Shuto Hizo Uchi, Shuto Uchi Uchi

(3) Uke (Bloki)

Jodan Uke, Chudan Soto Uke, Chudan Uchi Uke, Gedan Barai, Uchi Uke Gedan Barai

(4) Keri (Kopnięcia)

Mae Keage, Uchimawashi, Sotomawashi, Hiza Geri, Kin Geri, Mae Geri, Mawashi Geri, Yoko Keage, Yoko Geri, Kansetsu Geri, Ushiro Geri

* Ido (Poruszanie się: Podstawy)

W Zenkutsu Dachi: Poruszanie się: do przodu i do tyłu, Obroty w połączeniu z jedną techniką: Tsuki, Keri, Uke)

np: Zenkutsu Dachi +Seiken Oi Tsuki or Gyaku Tsuki

* Kata

Taikyoku Sono Ichi & Ni, Sokugi Taikyoku Sono Ichi

B) Sprawność

* Rozciągnięcie: Głowa dotyka podłogi, siedząc z nogami rozchylonymi.

* Pompki: 20

* Przysiady z podskokami : 20

* Stanie na rękach : 20 sekund (przy pomocy partnera)

* Podciągnięcia na drążku: 3

* Wyskok (Tobi Geri): na wysokość swojego ciała

C) Kumite

(1) Yakusoku Kumite: Tylko blokowanie / obrona przed uderzenami i kopnięciami.

(2) Jiyu Kumite: 30 sekund

Kryteria oceny: Reigi (Postawa, Nastawienie do walki) / Kamae (Gotowość) / Kiai

D) Test teoretyczny

* W zakresie odpowiadającym stopniowi. Zakres zostanie podany przez egzaminatora.

 

 

POMARAŃCZOWY PAS – 10 i 9 Kyu

 

Podstawowe techniki jak dla białego pasa oraz:

A) Techniki

* Kihon (Podstawy)

(1) Tachikata (Pozycje)

Kokutsu Dachi, Nekoashi Dachi

* Ido (Poruszanie się: Podstawy)

Kokutsu Dachi (Nekoashi Dachi): Poruszanie się: do przodu i do tyłu, Obroty

np: Kokutsu Dachi + Chudan Uchi Uke

Powtarzanie tej samej techniki: np.: Zenkutsu Dachi + 2 x Seiken Oi Tsuki,

Zenkutsu Dachi + Seiken Chudan Sanbon Tsuki

* Kata

Taikyoku Sono San, Sokugi Taikyoku Sono Ni & San

B) Sprawność

* Rozciągnięcie: jak dla białego pasa, z widoczną poprawą.

* Pompki: 30

* Przysiady z podskokami : 30

* Stanie na rękach : 30 sekund

* Podciągnięcia na drążku: 5

* Wyskok (Tobi Geri): Twój wzrost + 10 cm

C) Kumite

(1) Yakusoku Kumite: Tylko blokowanie / obrona przed uderzenami i kopnięciami.

(2) Jiyu Kumite: 30 sekund

* Kryteria oceny: Reigi / Kamae / Kiai

D) Test teoretyczny

* W zakresie odpowiadającym stopniowi. Zakres zostanie podany przez egzaminatora.

 

 

NIEBIESKI PAS – 8 i 7 Kyu

 

Podstawowe techniki jak dla białego i pomarańczowego pasa oraz:

A) Techniki

* Kihon (Podstawy)

(1) Tachikata (Pozycje)

Kakeashi Dachi

(2) Tsuki (Uderzenia)

Tettsui, Nukite, Shotei

(3) Uke (Bloki)

Morote Uke, Mawashi Uke, Shuto Mawashi Uke

(4) Kokyu Ho (Technika oddychania)

Ibuki

* Ido (Poruszanie się: Podstawy)

Kokutsu Dachi Shuto Mawashi Uke, Enkei Gyaku Tsuki

Sanchin Dachi: Poruszanie się: do przodu i do tyłu, Obroty np: Sanchin Dachi + Seiken Chudan Gyaku Tsuki

Kiba Dachi: Poruszanie się: bokiem w przód i w tył ( Mae Kosa, Ushiro Kosa), Obroty np: Kiba Dachi Jun Tsuki, Tettsui

Kombinacja: (Blok i Atak) np: Zenkutsu Dachi + Jodan Uke + Seiken Chudan Gyaku Tsuki

Kombinacja (Tsuki i Keri) np: Zenkutsu Dachi + Mae Geri Seiken Chudan Tsuki

* Kata

Pinan Sono Ichi & Ni, Sanchin

B) Sprawność

* Rozciągnięcie: Ramiona dotykają podłogi siedząc z nogami rozchylonymi.

* Pompki: 40

* Przysiady z podskokami: 40

* Stanie na rękach: 40 sekund

* Podciągnięcia na drążku: 8

* Wyskok (Tobi Geri): Twój wzrost + 15 cm

C) Kumite

(1) Yakusoku Kumite: Uke Kaeshi (Blokowanie i Kontratak)

Przeciwnik atakuje, Blokuje, Kontratakuje używając różnych technik,

(2) Jiyu Kumite: 60 sekund

Kryteria oceny: Reigi / Kamae / Kiai / Szybkość / Siła / Kondycja (Kokyu) / Kontratak

D)Test teoretyczny

* W zakresie odpowiadającym stopniowi. Zakres zostanie podany przez egzaminatora.

 

 

ŻÓŁTY PAS – 6 i 5 Kyu

 

Podstawowe Techniki jak dla niebieskiego pasa oraz:

A) Techniki

* Kihon (Podstawy)

(1) Tsuki (Uderzenia)

Koken Uchi, Haito Uchi, Morote Tsuki

(2) Uke (Bloki)

Koken Uke, Haito Uchi, Jyuji Uke

* Ido (Poruszanie się: Podstawy)

Kaiten Ido (Obroty) np: Kiba Dachi + Kaiten Tettsui

Dako Ido (Kąt 45 stopni) np: Kiba Dachi 45 stopni + Gedan Barai

* Kata

Pinan Sono San & Yon, Yantsu, Tsuki No Kata

B) Sprawność

* Rozciągnięcie: Tak jak niebieski pas z widoczną poprawą.

* Pompki: 50

* Przysiady z podskokami : 50

* Stanie na rękach : 50 sekund

* Podciągnięcia na drążku: 10

* Wyskok (Tobi Geri): Twój wzrost + 20 cm

C) Kumite

(1) Yakusoku Kumite: Uke Kaeshi (Blokowanie i Kontratak)

Przeciwnik atakuje, Blokuje, Kontratakuje używając różnych technik,

(2) Jiyu Kumite: 60 sekund * 3 rundy

Kryteria oceny: Reigi / Kamae / Kiai / Szybkość / Siła / Kondycja (Kokyu) / Kontratak

D) Test teoretyczny

* W zakresie odpowiadającym stopniowi. Zakres zostanie podany przez egzaminatora.

 

ZIELONY PAS – 4 i 3 Kyu

 

Podstawowe Techniki jak dla żółtego pasa oraz:

A) Techniki

* Ido (Poruszanie się: Podstawy)

Podstawowa praca stóp w Kumite No Kamae: Okuri Ashi, Fumi Ashi, Kosa, Oiashi (Sagari)

* Kata

Pinan Sono Go, Taikyoku Sono Ichi Ura & Ni Ura & San Ura, Gekisai Dai, Tekki Sono Ichi

B) Sprawność

* Rozciągnięcie: Klatka piersiowa dotyka podłogi siedząc w rozkroku.

* Pompki: 60

* Przysiady z podskokami : 60

* Stanie na rękach : 60 sekund

* Podciągnięcia na drążku: 12

* Wyskok (Tobi Geri): Twój wzrost + 30 cm

C) Kumite

(1) Yakusoku Kumite: Uke i Uke Kaeshi, Kombinacja w Kumite No Kamae, Praca stóp

(2) Jiyu Kumite: 60 sekund * 5 rund

Kryteria oceny: Reigi / Kamae / Kiai / Szybkość / Siła / Kondycja (Kokyu) / Uke Kaeshi / Rytm / Kombinacje (Równowaga pomiędzy kopnięciami i ciosami) / Praca nóg- poruszanie się

D) Test teoretyczny

* W zakresie odpowiadającym stopniowi. Zakres zostanie podany przez egzamiantora.

 

 

BRĄZOWY PAS – 2 i 1 Kyu

 

Podstawowe Techniki jak dla zielonego pasa oraz:

A) Techniki

* Ido (Poruszanie się: Podstawy)

Kumite No Kamae – praca stóp, poruszanie się: różne kąty

* Kata

Pinan Sono Ichi – Go ‘Ura’, Tensho, Saifa, Gekisai Sho, Tekki Sono Ni

B) Sprawność

* Rozciągnięcie: Klatka piersiowa dotyka podłogi siedząc w rozkroku.

* Pompki: 100

* Przysiady z podskokami : 100

* Stanie na rękach : 90 sekund

* Podciągnięcia na drążku: 15

* Wyskok (Tobi Geri): Twój wzrost + 30 cm (Tobi Ushiro Geri lub Tobi Ushiro Mawashi Geri, prawa i lewa)

C) Kumite

(1) Yakusoku Kumite: Uke i Uke Kaeshi, Kombinacja w Kumite No Kamae, Praca stóp

(2) Jiyu Kumite: 60 sekund * 10 rund

Kryteria oceny: Reigi / Kamae / Kiai / Szybkość / Siła / Kondycja (Kokyu) / Uke Kaeshi / Rytm / Kombinacje /

(Równowaga pomiędzy kopnięciami i ciosami) / Praca stóp

D) Tameshi Wari

E) Goshin Jitsu (samoobrona): Podstawowe ruchy

F) Test teoretyczny

* W zakresie odpowiadającym stopniowi. Zakres zostanie podany przez egzaminatora.